วีดีโอ

สัมภาษณ์ | คุณเฟิร์ส ตัวแทนนิสสันณัฐออโต้คาร์ แข่งขัน Nissan Skill Contest 2018

วันที่ 13/03/2019 11:36

ที่ปรึกษาการขายจากนิสสันณัฐออโต้คาร์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขัน Nissan Skill Contest 2018