สู่ชีวิตยุคใหม่ที่ง่ายและทันสมัย

นิสสัน โน๊ต

สีแดง เรเดียนท์ เรด

EQUIPMENT

อุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ภายใน ความปลอดภัย ล้อและยาง