NISSAN Nat Autocar ณัฐ กรุ๊ป ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19 - NISSAN Nat Autocar

ข่าวสารและกิจกรรม

ณัฐ กรุ๊ป ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19

วันที่ 31/03/2020 14:14

นิสสัน ณัฐ ออโต้คาร์สาขา สามพร้าว บ้านจั่น และหนองคาย ซึ่งอยู่ในบริษัทในเครือ ณัฐ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

โอกาสนี้ ณัฐ กรุ๊ป ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19

ณัฐ กรุ๊ป ขอให้กำลังใจทุกหน่วยงาน ที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วที่สุด

นิสสัน ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาแยกสามพร้าว

โทร : 042-323-555

นิสสัน ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาบ้านจั่น

โทร : 042-219-444

นิสสัน ณัฐ ออโต้คาร์ สาขาหนองคาย

โทร : 042-423-555