FAQ

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่คุณอาจสงสัยเกี่ยว NISSAN

จริงครับ ชาวต่างชาติก็สามารถซื้อบ้านได้ แต่ต้องซื้อในนามบริษัทที่จะทะเบียนในเมืองไทยและต้องมีกรรมการบริษัทคนไทยด้วยครับ